هاست دانلودی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

پلن ۳

تومان ۴۰.۰۰۰ /ماهانه
 • فضای هاست : ۶۵ گیگابایت
 • نوع هارد SATA
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • گواهی نامه SSL
 • قیمت ماهانه : ۴۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سه ماهه : ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سالانه : ۳۵۰.۰۰۰ تومان

پلن ۲

تومان ۲۵.۰۰۰ /ماهانه
 • فضای هاست : ۳۰ گیگابایت
 • نوع هارد SATA
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • گواهی نامه SSL
 • قیمت ماهانه : ۲۵.۰۰۰ تومان
 • قیمت سه ماهه : ۶۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سالانه : ۲۵۰.۰۰۰ تومان

پلن ۱

رایگان /ماهانه
 • فضای هاست : ۱۰۰ مگابایت
 • نوع هارد NVME
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • ترافیک ماهانه : ۱۰ گیگابایت
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • گواهی نامه SSL
 • قیمت ماهانه : ۰ تومان
 • قیمت سه ماهه : ۰ تومان
 • قیمت سالانه : ۰ تومان

پلن ۶

تومان ۲۵۰.۰۰۰ /ماهانه
 • فضای هاست : ۸۰۰ گیگابایت
 • نوع هارد SATA
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • گواهی نامه SSL
 • قیمت ماهانه : ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سه ماهه : ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سالانه : ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

پلن ۵

تومان ۱۲۰.۰۰۰ /ماهانه
 • فضای هاست : ۲۵۰ گیگابایت
 • نوع هارد SATA
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • گواهی نامه SSL
 • قیمت ماهانه : ۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سه ماهه : ۲۳۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سالانه : ۷۶۰.۰۰۰ تومان

پلن ۴

تومان ۷۵.۰۰۰ /ماهانه
 • فضای هاست : ۱۴۰ گیگابایت
 • نوع هارد SATA
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • گواهی نامه SSL
 • قیمت ماهانه : ۷۵.۰۰۰ تومان
 • قیمت سه ماهه : ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت سالانه : ۴۶۰.۰۰۰ تومان